Frion, wonen en dagbesteding verstandelijk gehandicapten. Beleid-organisatieontwikkeling, HKZ voorbereiding fysiotherapie. Fysiotherapeutische interventies autisme en EMB, implementatie fitheidstesten voor mensen met een verstandelijke beperking, 24h postural management EMB clienten.