Werkervaring

By |2024-05-31T07:26:12+00:00April 8th, 2018|werkervaring|

Werkervaring

Freelncer | Fysiotherapie praktijken | Aug 16-Maart 2023
– Geriatrische fysiotherapie in de 1e lijn.
– COPD.
– Valpreventie en valtraining.
– Geriatrische revalidatie zorg na opname.
– Trainprogramma’s ouderen.
– VKP revalidatie individueel en groep
– Sport-specifieke revalidatie
– Algemeen fysiotherapeutische werkzaamheden.

Project coordinator | Predilection Nagaland India | Nov 15- Aug16
Het inzetten van traditionele ambachten van alleenstaande moeders ter verbetering van welzijn en participatie in de samenleving. Opbouwen Netwerk, PR, marketing strategie, organisatiestructuur.

Fotografisch intermezzo | Okt 15 – OKt 16
Fotografie boek-project ‘The Last of the Tatttooed Headhunters’, Nagaland, India. Publicatie December 2017.

Manager paramedische afdeling | Zinzia Zorggroep | Dec 12 – Sep 14
Organisatieontwikkeling, proces- en verandermanagement, cultuurvorming & coaching. Voorzitter werkgroep ketenontwikkeling Regionale Geriatrische Revali-datiezorg. Fysiotherapeutische interventies in Somatiek en PG afdelingen.

Coördinator (para)medische dienst | Frion| Dec 08 – Nov 12
Frion, wonen en dagbesteding verstandelijk gehandicapten. Beleid-  organisatie- teamontwikkeling, HKZ voorbereiding fysiotherapie. Fysiotherapeutische interventies autisme en EMB, implementatie fitheidstesten voor mensen met een verstandelijke beperking, 24h houdingsmanagement EMB clienten.

Oprichter NGO | Stichting Bewogen| Feb 06 – Jun 11
Stichting Bewogen, een stichting die zich inzet in ontwikkelingslanden en zich richt op revalidatie en re-integratie diensten. Beleidsontwikkeling en fondsenwerving, uitzending zorgprofessionals.

Fysiotherapeut | CIR arbeids-reintegratie| jun 08 – Dec 08
Ontwikkelen en begeleiden re-integratie trajecten van klanten met langdurige aspecifieke pijnklachten, zowel buiten als binnen bedrijven. Onderzoek en verslaglegging en advies in multidisciplinaire setting. Belastbaarheidsonderzoek en advisering vervolgtraject UWV.

Projectleider | Neema Crafts Tanzania| Sep 06 – Jun 08
Projectorganisatie revalidatie zorg en Community Based Rehabilitation (CBR; community care) in Iringa, Zuid Tanzania.
Werving en training lokale fysiotherapeuten en lokale ambachtslieden Netwerk inrichting voor naadloze zorg (chirurg, kinderarts, docenten, timmermannen, pastoors, schoenmakers, etc.).

Fysiotherapeut | Koninklijke landmacht, Seedorf| Sep 02 – Jul 06
Fysiotherapie, (sport)revalidatie, reïntegratietrajecten en werkplekonderzoek. Ontwikkeling van arbeidsgeoriënteerde zorg in een multidisciplinaire team en nauwe afstemming met compagnie commandanten.

Bedrijfsfysiotherapeut | Gielen & van Rooij Eindhoven| Jan 02 – Sep 02
Bedrijfsfysiotherapie; werkplek onderzoek/training. Groepstraining en workshops bij bedrijven. Analyse en diagnostiek werkgerelateerde problematiek. Opstellen en uitvoeren van reïntegratie trajecten.

Fysiotherapeut | Fyrec, PEX, Eindhoven| Jan 00 – Aug 01
Ontwikkeling/doceren cursussen knierevalidatie en RSI. Arbeidsrevalidatie en reïntegratie therapie (Medplan). RSI plan, presentaties en workshops bij bedrijven. Revalidatie gerichte fysiotherapie. Opzetten en trainen sportgroepen.

Fysiotherapeut (vrijwilliger)| Nepal & India (missionaries of Charity, Calcutta)| Maart 99 – Jun 99
Assistent docent, ondersteuning afdeling neurologie, opvang opvang voor langdurig en permanent verblijf.

Fysiotherapeut |Particuliere Praktijken| Jul 97 – Feb 99
Reguliere fysiotherapie, groepstrainingen.