Evaluatieformulier ZZP fysiotherapeut Peter Bos

  Allereerst dank u voor uw wil om dit formulier in te vullen. Het formulier is geheel anoniem. Ik wil namelijk het liefste een zo eerlijk mogelijk antwoord zodat ik een goed beeld krijg hoe praktijken het hebben ervaren om samen te werken met mij. Dit formulier is naar een twintigtal praktijken tegelijk verstuurd.

  De vragen

  Kun u in algemeenheid aangeven hoe tevreden u bent geweest over de gehele periode waarin ik actief ben geweest in uw praktijk?

  Hoe heeft u de omgang met mij als collega ervaren?

  Kunt u de tevredenheid van de patiënten/cliënten inschatten om door mij behandelt te worden.

  Zijn afspraken goed nagekomen? Met u, de collega's en de patiënten/cliënten?

  Hoe zijn de dossiers bijgehouden?

  Ik hanteer het tarief van 70% van de omzet voor kortere waarnemingen en 65% voor langere waarnemingen.
  Vindt u dit?Te hoogRedelijk
  Indien te hoog: wat vindt u een redelijk percentage?

  Mocht u in de toekomst weer ondersteuning nodig hebben in uw praktijk zou u dan weer samen met mij willen werken?
  JaNee

  Indien nee, kunt u aangeven waarom niet.

  Heeft u iets gemist? Heeft u nog tips of opmerkingen? Ik hoor deze graag.